Miután ezt a fejezetet átvette, megismeri a média közvélemény formáló szerepét, és képes lesz

•    a hírértékű információk és a hírmagyarázatok különbségének felismerésére
•    a véleménybefolyásolás eszközeinek felismerésére és egyben
•    megtanulja, hogyan használja a médiát mint kommunikációs eszközt és
•    üzenetközvetítő csatornát,
•    megtanulja, hogyan bánjon az újságíróval mint véleményvezérrel.
•    megismeri a hatásos médiaszereplés fortélyait
•    gyakorlatot szerez a közügyekben történő nyilvánosság előtti véleményalkotásban

A fejezet témái:

- A tömegkommunikáció funkciói

- A vizuális kommunikáció és manipuláció eszközei

- A médiatizált vállalati közlések