Üdvözlő beszéd

A "részben előkészítés" alatt azt értjük, hogy teljes egészében ugyan nem készítjük el, nem írjuk meg előre mondandónkat, bizonyos részeit, nyelvi fordulatait azonban előre megfogalmazzuk. A végleges szerkezet a beszéd alatt alakul ki. Szövegét befolyásolhatják tehát az esemény körülményei, történései.

Hogyan készülhetünk mégis ezekre a szereplésekre? Sémaalkotással. Az ünnepélyes rendezvény témáját ismerve tudjuk, hogyan kell majd az adott körülmények között beszélnünk, cselekednünk. Van azonban több dolog, amiről már jó előre tájékozódnunk kell.

A vendégek köre: kik azok a jelentős személyek, akiket névvel, ranggal, foglalkozással, beosztással stb. meg kell majd említenünk a beszédben.

A rendezvény jellege: mi a neves résztvevők ottlétének oka, célja.

Program: mennyi ideig tart, milyen összeállítású a program. Ezen ismeretek birtokában már megfogalmazható az alkalmi beszéd. Ennél a formánál az elsődleges címzett mindig a vendég. A fogalmazásnak, stílusnak, tartalomnak ehhez a szemponthoz kell igazodnia. A vendégeken keresztül a jelenlévő közönséghez is szólunk, ezért a beszéd az ő számukra is legyen közérthető.

Az üdvözlő beszéd szerkezeti vázlata:

•    A vendégek üdvözlése, köszöntése, bemutatása protokoll sorrendben, a vendéglátók nevében, a megtiszteltetés kifejezése
•    miért örülnek a vendéglátók a vendégeknek
•    a vendéglátók rövid bemutatása
•    a téma és a vele kapcsolatos személyek, események ismertetése, a téma rö   vid története, a találkozó céljának, programjának a bemutatása
•    jókívánságok

A pohárköszöntő

Erre a köszöntőre részben lehet előre készülni. Az ismert klasszikus kérdésekre kell megadni a választ: ki? mikor? hol? mit? miért?

Pohárköszöntő sokféle rendezvényen elhangozhat: esküvő, díszebéd, bankett... és még sorolhatnánk. Általában a házigazdának illik elmondania az első köszöntőt. A szellemes fordulatok, szójátékok, humor elengedhetetlen kellékei a frappáns pohárköszöntőnek. Lehet azonban használni jól ismert sémákat is:
- emelem poharam... öröm számunkra, hogy itt lehettünk... reméljük, hogy legközelebb is...