Szakmai konferenciák, termelési tanácskozások, igazgató tanácsi ülések jellegzetes műfaja a fő előadást kiegészítő kisebb előadás. A felkérésre elkészített beszédmű így tartalmában nem teljesen önálló, de szerkezetében kerek egész, mert rendszerint a fő téma tartalmának egy viszonylag önálló részkérdését érinti, támogató vagy opponáló jelleggel. A nagy előadás a téma átfogó kifejtésére vállalkozik, így minden részletre nem térhet ki. Nemegyszer az a feladata a korreferátumnak, hogy alternatívák felvetésével vitát generáljon.

Egy-egy átfogó téma nyilvános megvitatásán rendszerint több korreferátum is elhangzik.