Tartalomjegyzék
Az előadás
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
Minden oldal

A közéleti és az üzleti élet egyik leggyakoribb kommunikációs műfaja az előadás (prezentáció). Ez lehet cég-, termékbemutató, vagy történhet személyes bemutatkozás kapcsán.
A nyilvános megszólalásnak olyan típusait foglalja magába, amelyek írásban előkészíthetők. Sokszor azonban az előadó ellen fordul a gondosan elkészített, csiszolt szöveg, pontosabban a hozzá való görcsös ragaszkodás, ha előadás közben nem figyel a hallgatóság visszajelzéseire, elfeledkezik a kapcsolatteremtésről.
Ugyanakkor komoly támaszt is jelent számára, ha időt fordít a vázlatos leírásra, mert az írott szöveg szerkezetileg és nyelvileg is összefogottabb, igényesebb.

A felkészülés alapkérdései:

Ki?
Mit?
Kinek?
Mikor?
Hol?
Miért?
Hogyan ?

A kérdések és a válaszok három nagy csoportba sorolhatók.

•    Milyen szerepkörben kell megnyilatkoznia?
•    Kikből áll a hallgatóság?
•    Hol lesz az előadás és milyen technikai eszközök állnak ott rendelkezésre?

Vegyük sorba a megfontolandókat! Mitől függ a kommunikáció sikere?

•    A „Mit akarok elérni?” kérdésre adott pontos választól.
•    Az is lényeges, hogy értékelnek-e a végén, és mit értékelnek.
•    Tisztázni kell azt is, hogy miért pont én adok elő, ez részben a hallgatóság elvárásainak a feltérképezését is jelenti, részben az előadás céljának megfogalmazásában is segít, és az előadó hitelessége szempontjából sem közömbös.

A fenti kérdésekre adott válasz alapján választhatom meg az előadási formát, persze ehhez ismerni kell más feltételeket is pl. a hallgatóság létszámát, összetételét, képzettségi szintjét, a rendelkezésre álló időt, a helyszín technikai felszereltségét stb...

A felkészülés során feltétlenül tisztázni kell a következő kérdéseket:


•    Mi a célom?
•    Kik a hallgatóim?
•    Mit várnak tőlem?

Az alábbi vázlat segít a felkészülésben.

Előadásvázlat