A fejezetben a következő témákat érintjük:

1. Az előadás
2. A felszólalás
3. A korreferátum
4. A részben előkészíthető megnyilatkozásfajták

- Üdvözlő beszéd
- Pohárköszöntő

5. Elő nem készíthető megnyilakozásformák

- Beszélgetés, társalgás
- Célzott beszélgetés

6. Néhány sajátos beszédhelyzet és típus, összetett műfajok

- Munkaértekezlet
- A vita

- Vitaindító
- Az előterjesztéses vita

- A tárgyalás