Ezen a honlapon a kommunikáció azon területeivel foglalkozunk, amelyek a vezetők mindennapi munkájában alapvető jelentőségűek, így Ön megismeri a nyilvános szereplés jellemzőit, a szóbeli közlésfajtákat, az írásos kommunikáció sajátosságait, a médiatizált vállalati közlésfajtákat és az ügyfélszolgálati tevékenységet.

A hatásos kommunikáció személyes adottságokat igényel, de a szóbeli és írásbeli közlésfajták tartalmi és formai sajátosságainak megismerése segíti a  nyelvi eszköztár tudatos alkalmazását, a gyakorlás pedig kompenzálni képes a hiányzó készségeket.

A gondolatok logikus és hatásos elrendezésében jól alkalmazhatók a vázlatok.

Ugyanazt a mondanivalót a helyzetnek, a közönségnek, az előadás beszédmodorának megfelelően más-más módon kell szöveggé formálni.

A vezető munkájában alapvetően milyen fontos, hogy képes legyen megválasztani a szituációnak, a témának és a közönségnek megfelelő közlésmódot és meggyőző előadó legyen, hatásos írásos anyagokat készítsen, aktívan szerepeljen az értekezleteken.

Vezetőtársai és ügyfelei akkor nyilatkoznak megelégedetten munkájáról, ha kedvező környezeti feltételeket teremt tárgyalásaihoz, ha tudatosan alkalmazza a non verbális kommunikáció eszközeit, meggyőző érvrendszert tud kidolgozni, megtalálja a szituációnak megfelelő nyelvi eszközöket, és személyes imázsával is szolgálja a képviselt ügyet.